läsa Lika och unika. Religionskunskap 1-2 - Digitalt klasspaket (Digital produkt) - Om mening, värde och tro epub, pdf

läsa Lika och unika. Religionskunskap 1-2 - Digitalt klasspaket (Digital produkt) - Om mening, värde och tro epub, pdf

Lika och unika. Religionskunskap 1-2 - Digitalt klasspaket (Digital produkt) - Om mening, värde och tro

  • Siffra: 795789597078089
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 2118)
  • Paperback : 198 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Lika och unika - om mening, värde och tro - Digital klasslicens säljs som klasslicens (upp till 30 användare) och är giltig ett år från aktiveringsdatum.

Religionskunskap är ett ämne med särskild betydelse i ett samhälle som präglas av mångfald. Ämnet sätter fokus på frågor som rör människors tro, deras vägar att gå för att söka mening och deras sätt att värna om viktiga värden.

I Lika och unika - om mening, värde och tro presenteras mångfalden av dessa frågor utifrån olika infallsvinklar. Det är ett läromedel som med sina resonerande texter och engagerande uppgifter vill fungera som en inspiration till eleven att söka vidare, tänka efter, fundera på egen hand och tillsammans med andra.

Läromedlet består av tre delar. Den första presenterar några viktiga perspektiv på mening som kan vara användbara i studiet av religion och religiös tro. Den andra behandlar frågor som hör hemma i etikens område, till exempel frågor om rättvisa, om jämställdhet mellan människor av olika kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning, och om etiska perspektiv på liv och död.  I den tredje delen presenteras världsreligionerna tillsammans med andra religiösa traditioner.

I varje kapitel finns förslag på uppgifter av olika slag, som bjuder intill reflektion, analys och ställningstaganden.

Utvecklat för Gy 11
Lika och unika - om mening, värde och tro är ett helt nytt läromedel för kurserna Religionskunskap 1 och 2.

Elevpaketets innehåll
Det digitala elevpaketet består av

* en digital lärobok, inläst med textföljning, och med möjlighet att söka och anteckna

* faktafördjupningar

* fem webbquests, det vill säga spännande nätuppdrag, som på olika sätt är knutna till läroboken och ämnet. Varje webbquest är ett övergripande uppdrag som ska lösas med hjälp av information från nätet

* kapitelvisa sammanfattningar i form av bildspel.

 

Relaterade böcker