ladda ner online Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle epub, pdf

ladda ner online Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle epub, pdf

Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle

  • Siffra: 77224694932974
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.8/5 (Votes: 3728)
  • Paperback : 158 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

  • Hur ska vårdpersonalen förhålla sig till sjukdomsförklaringar och förväntningar på behandlingen som skiljer sig från dem som man är van vid?
  • Vilken roll spelar en människas tro och kultur i mötet med vården?
  • Vad är det som gör mötet mellan kulturer svårt, men också så spännande?


Denna bok ger en bakgrund till olika patientgruppers tänkesätt, kunskaper som gör det lättare att ställa relevanta frågor till patienterna och att hantera situationer som kan uppstå till följd av kulturskillnader. Läsaren får användbara råd om hur man kan bemöta patienternas behov.

Denna reviderade upplaga av Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle är allmänt uppdaterad och ger en god introduktion till interkulturellt vårdarbete. Den tar upp såväl praktiska aspekter på arbetet som etiska spörsmål och frågan om kommunikation och samspel. Dessutom ges en grundlig presentation av patientgrupper med olika kulturell och religiös bakgrund.

Boken vänder sig till universitets- och högskolestudenter både vid grund- och specialistutbildningar samt till kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården.

Relaterade böcker