Vård och omsorg i offentlig eller privat regi - En rättsvetenskaplig studie pdf ebook

 Vård och omsorg i offentlig eller privat regi - En rättsvetenskaplig studie pdf ebook

Vård och omsorg i offentlig eller privat regi - En rättsvetenskaplig studie

  • Siffra: 161008054232874
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 4149)
  • Paperback : 123 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Denna bok handlar om den företeelse som allmänt går under benämningen privatisering av offentlig verksamhet, vilket har varit ett återkommande tema i den offentliga debatten under senare år. Innebörden är att verksamhet som normalt utförs av stat, kommun eller landsting i stället utförs av ett privaträttsligt subjekt. Utgångspunkten i debatten har ofta varit ekonomiskt; genom konkurrensutsättning och marknadsanpassning skall effektiviteten förbättras inom den offentliga sektorn. Frågan har också varit om det är lämpligt att privaträttsliga subjekt driver verksamhet på områden som vård och omsorg med hänsyn till bland annat medborgarnas utsatta ställning på dessa områden.

I denna bok är det de rättsliga konsekvenserna för medborgarna som står i fokus; vad innebär det för medborgarna om t.ex. en vårdcentral eller ett äldreboende drivs i privat regi i stället för kommun eller landsting? Inledningsvis undersöks i vilka olika former en privatiserad verksamhet kan bedrivas. Därefter analyseras närmare på vilket sätt tillgänglighet, kvalitet, insyn och kontroll påverkas när verksamheten drivs av ett privaträttsligt subjekt.

Boken har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet "Den starka statens fall? ett paraplyprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Författaren är jur dr och verksam som universitetslektor vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg.

Relaterade böcker