läsa Svenska Direkt åk 9 Studiebok epub pdf

läsa Svenska Direkt åk 9 Studiebok epub pdf

Svenska Direkt åk 9 Studiebok

  • Siffra: 299095694267545
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 2955)
  • Paperback : 126 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Svenska Direkts Studieböcker - i två versioner: svenska och svenska som andraspråk
Studieböckerna är indelade i motsvarande fyra block som i grundböckerna, och där ges möjlighet till såväl extra träning av de grundläggande momenten som utmanande uppgifter för de elever som behöver något extra att ""bita i"". Studieböckerna finns i två versioner, där en är anpassad för de elever som läser enligt kursplanen Svenska som andraspråk. I bägge studieböckerna läggs stor vikt vid kommunikativa övningar i form av parövningar, gruppövningar och lärarledda övningar.

Svenska Direkt Studiebok sva
* I Studieboken sva läggs mer fokus på att skapa förförståelse genom t.ex. samtal kring nyckelord. Varje block inleds med gemensamma - ofta muntliga - uppgifter, som fungerar som en bro till kommande skrivuppgifter. Varje block avslutas också med övningar som ger eleverna möjlighet att repetera nyckelorden.

* I Studieboken sva läggs ännu större fokus på kommunikation. Uppgifter där läraren har en central och aktiv roll som samtalsledare, bollplank, coach, kunskapsförmedlare, inspiratör etc. (beroende på typ av övning) är viktiga då samspelet hjälper eleverna att komma längre än vad de hade gjort på egen hand.

Relaterade böcker