Företagets eget kapital - För juristen och ekonomen epub pdf

 Företagets eget kapital - För juristen och ekonomen epub pdf

Företagets eget kapital - För juristen och ekonomen

  • Siffra: 734550839725521
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 4149)
  • Paperback : 136 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Jurister och ekonomer som arbetar med finansiering, handel med finansiella instrument, företag i ekonomisk kris, företagsanalys eller skattefrågor förväntas kunna integrera juridiska och ekonomiska synsätt och kunskaper. En förståelse av företeelsen företagets eget kapital är en oumbärlig del av denna färdighet. I denna bok till handahålls redskap för att uppnå sådan förståelse. Boken tar bland annat upp: 

* juristers respektive ekonomers sätt att beskriva och förstå det som avbildas i en balansräkning

*  hur den rättsliga regleringen av företagets eget kapital samspelar med redovisningsrätten

* de ekonomiska effekter som uppnås med hjälp av/blir följden av associationsrättsliga förfaranden, som berör det egna kapitalet

* de förändringar av maktbalansen inom företagsägarkretsen som uppnås med hjälp av/blir följden av dessa förfaranden

* den juridiska och ekonomiska innebörden av andelar i bolag och kooperativa ekonomiska föreningar

* vilka slags rättshandlingar den företar som förvärvar sådana andelar.
Företagets eget kapital vänder sig till studenter på jurist- och ekonom utbildningar och lämpar sig för kurser i associationsrätt, obeståndsrätt, skatterätt, börsrätt, värdepappersrätt, finansiering och extern redovisning.

Boken passar väl, även för praktiker med behov av att kombinera juridik och ekonomi.

Relaterade böcker