Statens förändrade gränser : en studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden pdf, epub

 Statens förändrade gränser : en studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden pdf, epub

Statens förändrade gränser : en studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden

  • Siffra: 176582869026357
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 4760)
  • Paperback : 116 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

I idealbilden av en moderniserad statsbildning är staten separerad från privata intressen, ett förhållande som utgör en av förutsättningarna för demokratins upprätthållande. På senare tid har det dock funnits anledning att ifrågasätta separationen. Politiska skandaler och korruption har fått ett större utrymme i den politiska debatten, då nära relationer mellan stat och företag uppdagats. Genom att analysera sponsring av statliga myndigheter och korruption inom det statliga Systemboloaget ger författaren en inblick i separationens sociala och organisatoriska förutsättningar. Med utgångspunkt i teorier om organisationsgränser, ekonomiska utbyten samt tillit och misstro visar studien att statliga reformer, inspirerade av marknadens logik, introducerat nya möjligheter för privata intressen att erhålla privilegier och inflytande över statlig verksamhet. Avhandlingen kastar sålunda ljus över de problem demokratiska stater kan ställas inför när de interagerar med företag. Daniel Castillo är sociolog och verksam vid Score (Stockholm Center for Organizational Research) och Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Relaterade böcker