Svartängeln pdf ebook

 Svartängeln pdf ebook

Svartängeln

  • Siffra: 698609053071392
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 5.0/5 (Votes: 1617)
  • Paperback : 199 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Svartängeln
En skönlitterär berättelse av Sven Kjellgren
Året är 1703. En mörk vårnatt glider flöjtskeppet Anna Maria in i en lång havsvik i det småländska kustbandet. Skeppet döljer oerhörda rikedomar i ett lönnrum djupt
ner i sin runda buk.
Den närliggande stapelstaden Westerviks nyblivne tullförvaltare Emanuel Widegren har gömt sig ombord för att söka utröna vart lasten är på väg och vem eller vilka som ligger bakom smyghandeln.
Att det handlar om smuggling är han förvissad om. Den unge Karl XII befinner sig i härnadståg mot danskar, polacker och moskoviter. Han har utfärdat ett dekret som förbjuder de svenska trupperna att brandskatta besegrade fiender. Men ändå synes
någon mäktig och inflytelserik person ha trotsat monarkens påbud.
Widegrens iver att leta fram sanningen leder honom in på spår som kantas av hotade vittnen och mord. Hans kära maka Cecilia, Silken, Bagge oroas av farorna han
utsätter sig för, inte minst under en följd av nattliga äventyr.
Cecilia är en mångkunnig ung dam med god uppfostran och höviska manér. Nykommen i Westervik vinner hon till bästa väninna Adeline, stadens skönhet med sömnadshandel vid Stora torget.
Hon är maka till den hårdföre sjökaptenen August Ankarmalm som misstänks för skumraskaffärer. Han flyr till sjöss och korsar världshaven under återkommande grubbel över sin vackra hustru och sin hatkärlek till henne.
Silken och Adeline konfronteras gång efter annan med varandra, så även Widegren och Ankarmalm. En uppgörelse stundar och följden blir djupt tragisk. I sorg
däröver sätter Emanuel sitt liv på spel.
Huvudpersonerna omges av ett rikt persongalleri som ger liv och must åt skildringen. Resultatet har blivit en slösande rik och fantastisk berättelse som är mycket mer än en historia om storskalig smuggling. Språket är en njutning att läsa!

Relaterade böcker