uppkopplad Klara svenskan åk 5 Lärarhandledning med lärarwebb pdf

uppkopplad Klara svenskan åk 5 Lärarhandledning med lärarwebb pdf

Klara svenskan åk 5 Lärarhandledning med lärarwebb

  • Siffra: 495705075032160
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 1909)
  • Paperback : 173 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Klara svenskan

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, t.ex. planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken.
Cirkelmodellen

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av formativ bedömning utifrån den så kallade cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare

Lärarhandledningen med lärarwebb är utgångspunkten

Arbetet utifrån lärarhandledningen föregår alltid övningarna i elevböckerna. Tydliga mål presenteras inför varje texttyp. Tillsammans bygger klassen på sina kunskaper, studerar modelltexter och får vägledning inför arbetet i elevböckerna. För arbetet i Språkläran ges underlag till laborativa övningar att göra inför det enskilda arbetet i elevboken och den digitala färdighetsträningen.

Elevbok Tala, läsa, skriva

Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper per årskurs.
Åk 4:

Återberättande text (dagbok)
Faktatext (beskrivande faktatexter inom historia och NO)
Berättande text (saga, myt, fantasy)
Instruerande text (instruktioner, symboler)
Åk 5:

Argumenterande text (insändare, reklam)
Återberättande text (intervju, tidningsartikel)
Berättande text (deckare, fördjupat textsamtal)
Faktatext (förklarande faktatexter inom NO)
Åk 6:

Berättande text (författarknep, skräcknovell)
Faktatext (jämförande faktatext inom religion, jämföra produkter)
Argumenterande text (debattartikel, muntlig debatt)
Poetisk text (verser, dikter, sångtexter)

Till varje texttyp finns tydliga exempeltexter, grafiska stödstrukturer, vägledande checklistor och bedömningsmatriser.
Knockad Romeo

I kapitlet Berättande text i åk 6 ingår arbete med fördjupad läsförståelse och textanalys av den skönlitterära boken Knockad Romeo skriven av Johan Rundberg. Större delen av detta avsnitt är placerat i lärarhandledningen så elevbokens sidor kan ni använda även om ni väljer en annan bok att fördjupa er i. Knockad Romeo finns att beställa som pocket här på sidan eller som inbunden bok via er ordinarie läromedelsdistributör. Läs mer om Knockad Romeo här.
Elevboken Tala, läsa, skriva som digitalbok

Digitalböckerna har funktioner där eleverna kan lyssna på texten, lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma. Obs! Det finns ingen skrivfunktion i dessa böcker.

Elevbok Språklära

Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordkunskap, ordklasser och språkbruk. I årskurs 6 ingår även satslära och språkhistoria.
Digital färdighetsträning

För att ge möjlighet att befästa momenten i Språkläran ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Innehållet i den digitala färdighetsträningen finns också som separat kopieringsunderlag.
Elevboken Språklära som digitalbok

Digitalböckerna har funktioner där eleverna kan lyssna på texten, lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma. Obs! Det finns ingen skrivfunktion i dessa böcker.

Bli medlem i Facebook-gruppen Klara svenskan!

Relaterade böcker