Translanguaging : Flerspråkighet som resurs i lärandet epub pdf

 Translanguaging : Flerspråkighet som resurs i lärandet epub pdf

Translanguaging : Flerspråkighet som resurs i lärandet

  • Siffra: 235744222782008
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 2340)
  • Paperback : 164 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

För dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur både socialt och kognitivt perspektiv, är det här grundboken.

Ofelia Garcia och Li Wei beskriver i boken:

hur teorierna bakom flerspråkighet har utvecklats,
hur translanguaging förhåller sig till tidigare teorier och modeller för språkinlärning och flerspråkighetsutveckling,
hur translanguaging kan användas ur elevers perspektiv för inlärning såväl som ur lärares perspektiv för undervisning.

Boken inspirerar och sammanfattar vad flerspråkighet kan bidra med som en undersökande, nyskapande och omskapande kraft. Den vänder sig till alla lärare och studenter med anknytning till svenska som andraspråk.

Relaterade böcker