Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik pdf

 Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik pdf

Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik

  • Siffra: 838000598407437
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 1327)
  • Paperback : 167 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik? handlar om människor som befolkade staden, deras liv och leverne, göranden och låtanden. Hög som låg, vanligt folk och särpräglade personer framträder allt efter funktioner i samhället och levnadsöden.

De knyts an till de stadsägor och kvarter där de framlevde större delen av sina dagar. Kartan på pärmens insidor ger vägledning om deras hemvist.

Med 438 fotografier och teckningar från tiden, beledsagande texter och kartan vill framställningen ge en översiktlig bild av stadens liv under 1800-talet.

Boken utgör en komplettering bakåt i tiden till författarens tidigare utgåvor Sekelskiftets Västervik som berättar om stadens byggnader och kvarter, och Västervik 1900 till 1930 med inriktning på samhällsliv och sysselsättning.

Underlaget för Gamla gårdar och släkter? är till största delen hämtat ur författarens eget arkiv, ihopsamlat under nu snart fyrtio år. Externa källor anges i ett särskilt avsnitt i slutet.

Författaren önskar sina läsare mycket nöje och utbyte av skildringarna.

Relaterade böcker