Just Stuff D Workbook pdf epub

 Just Stuff D Workbook pdf epub

Just Stuff D Workbook

  • Siffra: 467775766519949
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 2698)
  • Paperback : 142 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Lättillgängligt och lättarbetat!
Just Stuff är ett läromedel som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska, eller har andra behov av ett anpassat material. Här ligger lekfulla inslag som engagerar och aktiverar inlagda i en struktur och en layout som inte tillåts störa och avleda uppmärksamheten.

Läs mer
Utmärkande drag
- Multisensoriskt arbetssätt hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter
- Framtagen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten
- Tydlig struktur och layout
- Lekfull inlärning med tydliga mål
- Samma tematiska indelning som Good Stuff
Materialet är gjort med speciell medvetenhet om vad som underlättar för inlärningen när det gäller elever med läs- och skrivproblematik. Just Stuff är därför oerhört lättillgängligt och lättarbetat. Anpassningen ligger framför allt i strukturen och layouten, där inget tillåts att störa eller avleda uppmärksamheten. Dessutom introduceras texter och kapitel på ett sätt som ger eleven en god förförståelse.
Ytterligare en anpassning består i att eleverna erbjuds olika sätt, utöver det skriftliga, att visa att de kan och förstår. Läromedlet har ett multisensoriskt arbetssätt och väjer inte för repetition och "överinlärning". Det är alltså tillvägagångssättet och inte nivån som är anpassad.
Elever som läser extra engelska behöver ett material som är riktigt roligt samtidigt som det är genomtänkt och givande att arbeta med. Här finns den lekfulla inlärningen som aktiverar och engagerar, parallellt med ett medvetet arbete med språket och dess struktur. Det är motiverande att lära sig engelska tack vare tydliga mål och ett poängsystem som visar de resultat eleven gör.
Just Stuff är fristående från Good Stuff-serien, men den har samma ämnesinnehåll, samma teman. Syftet är att underlätta för ett inkluderande arbetssätt. Ingen av serierna förutsätter dock den andra.
Textbook även som Onlinebok
Du kan välja att använda textböckerna i Just Stuff-serien som vanliga, tryckta böcker eller som Onlineböcker, beroende på hur digitalt du vill arbeta med engelskan i ditt klassrum. I Onlineböckerna ligger elevljudet inlagt i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö. Läs mer om Onlinebok
Texterna i Just Stuff är enkla och elevnära, alltid konkreta, ofta lite skruvade med en twist på slutet. Alla kapitel bygger på samma struktur och samma arbetssätt. Kapitlet inleds med en dikt, därpå följer The Drama, Just Listen, en längre text, Functional English-dialog och till sist Just Basics. Hela tiden är fokus på muntlig interaktion, men läsförståelse och textbearbetning får också mycket utrymme.
I varje kapitel finns ett fristående stråk, Just Basics, som behandlar relationen mellan tal och skrift, här får både lärare och elev hjälp med att sätta fingret på de speciella fonetiska svårigheterna med engelska och verktyg till att "knäcka koden" när det gäller läsningen.
Workbook
Här får eleverna med hjälp av bilder, spel, lucktexter, rollspel, dramatiseringar, högläsning och diverse olika tal-, läs- och skrivövningar nöta in det de läst i textboken. Men eleverna övas också på att se och bedöma den egna arbetsinsatsen och förståelsen. Genom workbook löper ett poängsystem. Syftet med det är att "belöna flit", eller att ge eleverna chansen att få syn på och få känna stolthet över det arbete de faktiskt lägger ner på sina studier.
Teacher"s Book och Teacher"s CD
I lärarhandledningen finns instruktioner och tips till bokens kapitel, kompletterande kopieringsunderlag och övningar till Just Basics och Just Listen, hörmanus och facit till Dice Game. På lärar-cd:n finns allt ljud som behövs till Textbook och Workbook.
Kostnadsfria webbappar
Just Stuff webbappar har kostnadsfri vokabulärträning till varje bok och det mesta av ljudet som fi

Relaterade böcker