ladda ner Modernitetens Ansikten : Livsåskådningar I Nordisk 1900-Talslitteratur epub, pdf

ladda ner Modernitetens Ansikten : Livsåskådningar I Nordisk 1900-Talslitteratur epub, pdf

Modernitetens Ansikten : Livsåskådningar I Nordisk 1900-Talslitteratur

  • Siffra: 566100151305967
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 1251)
  • Paperback : 110 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Europa och Norden genomgick under 1900-talet en djupgående samhällsomvälvning. Industrialismen och urbaniseringen tog fart. Samhället demokratiserades genom allmän rösträtt och parlamentarism. Den moderna välfärdsstaten växte fram och teknikens frammarsch medförde dramatiska förändringar med t.ex. järnvägar, flygtrafik och informationsteknologi. Denna utveckling stod i ständig växelverkan med förändringar i mentalitet, värderingar och livssyn. Individen blev i allt högre grad mål och måttstock för olika delar av sin livsåskådning. Sekulariseringen lämnade ett andligt tomrum, som fyllts med nya ideologier, nya värderingar och ny andlighet.

Hur återspeglas dessa förändringar i nordiska författares verk? Hur förhåller de sig till den fortgående moderniseringsprocessen och de livssyner som ifrågasatts och förskingrats? Vilka nya orienteringspunkter och livshållningar sätter den nordiska skönlitteraturen i de gamlas ställe? I denna antologi behandlar tjugo svenska forskare inom religionsforskning och litteraturvetenskap dessa frågor. En rad välkända författare blir föremål för koncentrerade analyser.

Relaterade böcker