Människans texter Språket : elevbok med webbdel pdf epub

 Människans texter Språket : elevbok med webbdel pdf epub

Människans texter Språket : elevbok med webbdel

 • Siffra: 119332716744288
 • Författare:
 • Språk: Sveriges
 • Utvärdering: 4.0/5 (Votes: 3334)
 • Paperback : 106 sidor
 • Tillgänglighet: En lager
 • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Utmana eleverna och låt dem fördjupa sina kunskaper med hjälp av Människans texter.

Ett heltäckande läromedel, för SVE 1, 2 och 3, som ger din undervisning tyngd och flexibilitet samtidigt som det ger eleverna gedigna kunskaper.

MÄNNISKANS TEXTER SPRÅKET 

I Språket utvecklar eleverna sitt skrivande, med en progression från berättande texter till vetenskapliga texter. De tränar handfast sina förmågor att producera olika texttyper, som förberedelse för högre studier. I fylliga kapitel om språkriktighet, språksociologi, språkhistoria och textanalys arbetar eleverna vidare med analys, reflektion och egen produktion med hjälp av tydliga analysmodeller och exempel.

DIGITAL DEL 

Med hjälp av den digitala delen får eleven en stor flexibilitet i sin inlärning. Alla texter är inlästa med autentiskt tal och textföljning, så att eleven kan läsa och lyssna på samma gång. Det finns också faktafördjupningar, kapitelsammanfattningar, interaktiva uppgifter kopplade till kunskapskraven och mycket mer, som eleven kan använda för att förstärka och fördjupa sina kunskaper. Den digitala delen fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning


 • Omfattande fördjupningsdelar


 • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar


 • Interaktiva övningar kopplade till kunskapskraven


 • Fungerar på både dator, surfplatta och mobiltelefonMÄNNISKANS TEXTER TRE DELAR 

Människans texters tre delar - Språket, Litteraturen och Antologin - hänger samman och hänvisar till varandra, men kan också användas var för sig, vilket innebär en stor flexibilitet för både lärare och elever.

LÄRARHANDLEDNING 

Lärarhandledningen täcker alla tre delarna i Människans texter och innehåller fördjupning i bildanalys, kommentarer, pedagogiska tips, facit och annat extramaterial som fördjupar och förgyller undervisningen. Lärarhandledningen består av en lärarpärm med tillhörande digital del.

Relaterade böcker