SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden epub pdf

 SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden epub pdf

SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden

  • Siffra: 731190827654378
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 4591)
  • Paperback : 139 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Denna tredje utgåva av SEK Handbok 427 behandlar elinstallationer i områden med explosiv atmosfär och hur dessa elinstallationer kontrolleras och underhålls.

Stommen i handboken är de båda europeiska standarderna EN 60079-14 och EN 60079-17. De överensstämmer helt och hållet med motsvarande internationella standarder IEC 60079-14 och IEC-60079-17 och har tidigare fastställts som svensk standard SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 och givits ut separat.

De aktuella utgåvorna av dessa standarder skiljer sig från de tidigare genom att de inte bara behandlar elinstallationer i områden med explosiv gasatmosfär utan också i områden där explosionsrisken betingas av närvaro av brännbart eller explosivt damm. Detta har skett genom att innehållet i de tidigare standarderna IEC 61241-14 och IEC 61241-17 infogats i IEC 60079-14 och IEC 60079-17.

För att underlätta användningen av standarderna har de i handboken kompletterats med fem informativa nationella bilagor.

Relaterade böcker