uppkopplad Framåt A 2:a uppl Elevbok 1 epub, pdf

uppkopplad Framåt A 2:a uppl Elevbok 1 epub, pdf

Framåt A 2:a uppl Elevbok 1

  • Siffra: 652879860735097
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 2095)
  • Paperback : 175 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Framåt

Framåt är en serie heltäckande läromedel för kurs AC inom sfi-undervisningen. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Med Framåt får eleverna möjlighet till läs- och skrivinlärning och de utvecklar ett fungerande vardagsspråk samtidigt som de får inblick i delar av samhället som många kommer i kontakt med.
Framåt A

Framåt A består av tre elevböcker - A1, A2 och A3. Elevböckerna ger ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången. Till varje elevbok hör en omfattande lärarhandledning med en mängd pedagogiskt och digitalt material.
Elevböcker

Elevböckernas ordförråd repeteras och utökas systematiskt. Eleverna får ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs och skrivträning. Ordbildsmetoden kombineras med specifik bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG metoden, läsning på talets grund.

Till varje elevbok tillkommer webbövningar, interaktiva ordlistor samt elevbokens ljudspår. De interaktiva ordlistorna ger eleven modersmålsöversättningar till arabiska, dari och somaliska. Allt extra material nås via en inloggning i elevboken.

Margareta Mörling, författare till Framåt A, berättar hur du kan arbeta med böckerna och hur du och eleverna går från konkret till abstrakt i undervisningen.

Till Framåt A:s lärarhandledningar (1, 2 och 3) hör mängder med pedagogiskt material som hjälper såväl dig som dina elever. För varje sida i elevboken innehåller lärarhandledningen instruktioner, extra övningar, genomgångar, kopieringsunderlag och uttalsstöd. Du får även stöd vid bedömning och läs och skrivinlärning.
Digital elevbok

Köper du en lärarhandledning får du även en digital elevbok. Den innehåller själva elevboken i digtalt format att bläddra i med inläst ljud och möjlighet att projicera sidorna i klassrummet.
Digitala Ordlistor

Här finns ordlistor på somaliska, arabiska och dari som du med hjälp av projektor kan visa och lyssna på i helklass. Alla ordlistor är inlästa av modersmålstalande och är ett ovärderligt stöd för både dig och eleven. Ordlistorna finns också som kopieringsunderlag.
Färdiga genomgångar

Med lärarhandledningarna får du färdiga Powerpointgenomgångar för elevböckernas sidor. Använd dem för att underlätta arbetet med förförståelsen och repetition.
Hörförståelse

Träna elevernas hörförståelse genom att lyssna på de inlästa elevböckerna. Lärarhandledningen ger dig tillgång till det inlästa ljudet så att ni kan spela upp det i klassrummet. De skrivövningar som finns i boken ger eleverna möjlighet att öva hörförståelse genom att använda det inlästa ljudet som facit. Lärarhandledningen ger dig även tillgång till hörövningar och uttalsträning som anknyter till elevböckernas innehåll.
Bilder samt läs- och skrivinlärning

Med lärarhandledningarna får du tillgång till bilder kopplade till elevböckerna som underlättar genomgångar i klassrummet. Lärarhandledningen till elevbok 1 innehåller även en separat sektion tillägnad läs- och skrivinlärning med bland annat kopieringsunderlag, genomgångar och extra övningar.

Framåt A kortfattat:

Passar för sfi kurs A, Sfi läs- och skrivinlärning, språkintroduktion och förberedelseklass
Inlästa ordlistor på somaliska, arabiska och dari
Interaktiva webbövningar

Framåt A lärarhandledningar kortfattat:

Pedagogiska övningar
Inlästa ordlistor på arabiska, dari och somaliska
Hörövningar
Bilder
Lyssna på elevboken
Kopieringsunderlag för utskrift (390 st)
Lärarinstruktioner
Färdiga genomgångar i Powerpoint
För analfabeter och kortutbildade

Framåt B

Framåt B består av en textbok, en övningsbok och en lärarhand ledning med material online. Textboken finns dessutom som interaktiv bok.
Textbok

Textboken inleds med ett repetitionskapitel, Första steget, som knyter an till det s

Relaterade böcker