ladda ner Fastighetsförmedling : övningsbok epub, pdf

ladda ner Fastighetsförmedling : övningsbok epub, pdf

Fastighetsförmedling : övningsbok

  • Siffra: 642799201010442
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.6/5 (Votes: 1513)
  • Paperback : 108 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok, som är avsedd att utgöra ett komplement till, och användas tillsammans med, läroboken Fastighetsförmedling av Ola Jingryd och Lotta Segergren, är en vidareutveckling av det övnings materialet.
Boken består av två delar. Den första delen innehåller ett antal principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Rättsfallen tjänar två syften: dels för inläsning av viktig rättspraxis, dels som underlag för rättsfalls seminarier. Den andra delen består av ett antal övningsuppgifter med svar. Uppgifterna är indelade i två kategorier: introduktion och fördjupning. Introduktionsuppgifterna handlar om den rena mäklarrätten, det vill säga de regler som direkt styr fastighets mäklarens yrkesutövning, främst fastighetsmäklarlagen (2011:666), medan fördjupningsuppgifterna integrerar mäklar rätten med andra rättsområden som aktualiseras i förmedlingsarbetet såsom fastighetsrätt och familjerätt.

Relaterade böcker