läsa Hur man räknar statistik epub pdf

läsa Hur man räknar statistik epub pdf

Hur man räknar statistik

  • Siffra: 399139662563628
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 4579)
  • Paperback : 170 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Population och stickprov - Statistikens data - Fel och felkällor - Envägstabeller - Diagram kvantitativa variabler - Diagram kvalitativa variabler - Centralvärden - Spridningsmått - Normering och standardpoäng - Kort om sannolikheter - Normalfördelningen - Korrelation - Prediktion - Slutledning i statistk - Samplingfördelnngar - t -fördelningar - Intervallestimation - Hypotesprövning

Relaterade böcker