ladda ner online PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, tredje upplagan pdf ebook

ladda ner online PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, tredje upplagan pdf ebook

PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, tredje upplagan

  • Siffra: 984733401930324
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.0/5 (Votes: 2491)
  • Paperback : 191 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

PULS Geografi tre böcker

Tre PULS-böcker berör geografi. Alla har hållbar utveckling i fokus. Sverige handlar om naturen i vårt land och hur vi använder den. Eleven lär sig naturtyper och kartan och läser om alla Sveriges landskap. Norden-boken gör Nordens länder lätta att jämföra. Den visar hur vi använt skog, vattenkraft och de resurser som finns i här. Europa presenteras i fem regioner, med olika sätt att leva för människor.

I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus. Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt. Eleverna lär sig läsa faktatexter och förstå! Till varje grundbok finns en arbetsbok, en lärarbok och en interaktiv bok.

PULS 46 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.

Sverigeboken handlar om vår jord och vårt land

PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att återanvända och återvinna. I varje kapitel finns ett fördjupningsuppslag. Sista delen av boken handlar om Sveriges landskap.

Nordenboken handlar om våra grannländer

I PULS Geografi Norden presenteras de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag.Till grundboken finns både arbetsbok och lärarbok.

Europaboken handlar om vår världsdel

PULS Geografi Europabeskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa.

Varje kapitel har dessutom ett fördjupnings uppslag som har med framtid, forskning eller historia inom ämnet geografi. Boken avslutas med ett kapitel om hållbar utveckling med fokus på det globala klimatet, resurser och miljö.

Arbetsböcker

Arbetsböckerna i A4-format innehåller uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är kopplade till grundbokens innehåll och syftar till att utmana elevernas tänkande.

Det här innehåller arbetsböckerna:Arbetsbok Sverigeboken
Vad är geografi?
Vår jord
Jordytan förändras
Vi bor i Sverige
Sveriges natur
Återanvändning
Arbeta med svenska landskap

Arbetsbok Norden
Geografi, beskrivning av jorden
Kartor
Vi bor på Norra halvklotet
Norden befolkas
Nordens länder
Hållbar framtid

Arbetsbok Europa
Vår jord
Vårt Europa
Östersjöländer
Östra Europa
Västra Europa
Centrala Europa
Södra Europa
Resurser
Hållbar utveckling
Levnadsvillkor i världen

Interaktiv bok

PULS Geografi-böcker finns också som interaktiva böcker. De ger dig och dina elever dessa mervärden:

Filmer som förklarar begrepp och skeenden i världen, t ex hur jordytans plattor rört sig, vulkaner.
Bildspel som fördjupar kunskap via bild och bildtexter, t ex den senaste istidens utbredning, järnframställning, olika naturtyper.
Texter som är inlästa av genuina röster.
Kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt.
Interaktiva kartövningar

Den interaktiva boken kan användas på flera sätt. Med hjälp av projektor har du genomgångar och samtal med klassen. Dina elever lyssnar, läser och gör anteckningar i dator, surfplatta eller telefon.

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS interaktiva böcker gratis under 14 dagar.

Lärarboken Inspiration, fakta och handledning

Lärarböckerna i PULS är

Relaterade böcker