läsa Lärande i professionellt samtalsstöd : Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser pdf, epub ebook

läsa Lärande i professionellt samtalsstöd : Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser pdf, epub ebook

Lärande i professionellt samtalsstöd : Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser

  • Siffra: 445641153672146
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 2652)
  • Paperback : 120 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Denna avhandling studerar lärande i professionellt samtalsstöd. Med professionellt samtalsstöd avses i detta sammanhang karriärvägledning och karriärcoachning för arbetssökande. Med lärande avses det lärande som sker i det mellanmänskliga mötet mellan professionell och arbetssökande. Studien avser vuxna som deltar i två kommunala arbetsmarknadsprojekt och uppmärksamheten riktas mot deltagarnas upplevelser av professionellt samtalsstöd retrospektivt. I deltagarnas berättelser har tre typer av villkor för lärande i professionellt samtalsstöd identifieras, förexisterande, organisatoriska och samtalsrelaterade villkor. Ur dessa villkor framträder ett underlättande respektive ett hindrande mönster för lärande. Det underlättande mönstret består av bekräftelsefasen, stödjandefasen och utvecklingsfasen. Det hindrande mönstret består av problemfasen, kravställandefasen och motståndsfasen. Utifrån dessa villkor, mönster och faser har fyra lärprocesser identifierats, den positiva och den vändande, den anpassande och den negativa. Avhandlingens resultat visar att deltagarnas upplevelser av det professionella samtalsstödet i hög grad påverkas av emotionella och relationella aspekter som därigenom tycks generera olika villkor för lärande. Det har i sin tur betydelse för hur deltagarna kan ta sig an sin fortsatta karriärprocess.

Christer Langström är studie- och yrkesvägledare och lärare och riktar forskarintresset mot relationellt och dialogiskt lärande i mellanmänskliga möten.

Detta är en doktorsavhandling i pedagogik vid Stockholms universitet 2017.

Relaterade böcker