ladda ner online Gränslösa texter : perspektiv på översättning pdf, epub ebook

ladda ner online Gränslösa texter : perspektiv på översättning pdf, epub ebook

Gränslösa texter : perspektiv på översättning

  • Siffra: 317145631729125
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 3730)
  • Paperback : 129 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Språkvårdssamfundets skrifter 38

Boken om den tappre soldaten Svejk kom ut på svenska kring år 1930. Drygt 60 år senare översattes den på nytt. Vilka förändringar i översättningen kan spåras? Vilken översättning ligger närmast originalet? Det är frågor som diskuteras i denna antologi.

Antologin presenterar olika perspektiv ur vilka översatta och tolkade texter kan studeras. Infallsvinklarna skiljer sig från artikel till artikel. Samtliga författare anser dock att det är lika viktigt att studera det sammanhang där översättningarna blir till och tas emot som att studera de översatta texterna i sig.

De åtta artiklarna tar bland annat upp skönlitterära översättningar av Nobelpristagaren Nadine Gordimer, sakprosa i produktbroschyrer och tolkens roll, här i en tv-intervju med Michail Gorbatjov. Boken vänder sig till studerande inom översättningsvetenskap och redan verksamma översättare men också till alla med intresse för översättarens arbete.

Gränslösa texter har redigerats av Yvonne Lindqvist som är forskare och lärare vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet.

Relaterade böcker