ladda ner online Hjälpmedelsboken från grundskolan till gymnasiet : för pedagoger och föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd pdf epub

ladda ner online Hjälpmedelsboken från grundskolan till gymnasiet : för pedagoger och föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd pdf epub

Hjälpmedelsboken från grundskolan till gymnasiet : för pedagoger och föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd

  • Siffra: 546552764123406
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 1766)
  • Paperback : 141 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Detta är just en bok om hjälpmedel - men också om strategier och verktyg - för elever med kognitiva funktionsnedsättningar som exempelvis adhd, autismspektrumtillstånd, dyslexi men också för elever utan diagnoser, elever som av olika skäl har inlärningsprofiler som skiljer sig från genomsnittet. Som titeln anger sträcker sig boken från förskoleklass till gymnasiet när det gäller hjälpmedel, anpassningar och strategier - men tar också i ett kortare avsnitt upp tiden efter gymnasiet med exempel från Arbetsförmedlingen, folkhögskola och högskola.

Läsarröster:

Denna bok förmedlar att hjälpmedel i första hand handlar om goda relationer, bemötande, kunskap, positiva attityder och anpassningar av miljön. Inspirerande läsning som ger hoppfullhet om vad som lönar sig i den inkluderande lärandemiljön. Detta är vad vi i skolan efterfrågat, det är en bok som efter att vi slukat den kommer att finnas i varje pedagogs verktygslåda och användas som uppslagsbok. Istället för information om att... så får vi här svar på frågan Hur?
Ur ett imponerande kontaktnät har Gunilla Gerland, med omsorg, valt de personer som här delar med sig av sina erfarenheter från olika pedagogiska och tekniska lösningar. Boken visar på att mycket kan göras för en mer modern och omfamnande skolmiljö. Möjlighet efter möjlighet radas upp på ett lättläst och tillgängligt sätt. Här blir det enkelt att förstå hur viktigt det är att uppmärksamma varje elevs rättighet att nå sin fulla potential och att få information på det sätt som var och en kan ta till sig.
Tack Gunilla för att du skrivit denna bok!

Maud Sjöblom Legitimerad Lågstadielärare och Specialpedagog, Special- pedagog på BUP Norrtälje (och, tillsammans med Kerstin Måhlberg, författare till boken Lösningsinriktad Pedagogik)

Vi är alla olika och vi behöver olika, detta gäller naturligtvis också hjälpmedel. Men vad menar vi med hjälpmedel? Detta är en bok som vidgar synen på hjälpmedel eller "medel till hjälp". Det resoneras kring viktiga begrepp som attityd, bemötande, förtroende, kunskap, engagemang, tillgänglighet, delaktighet, relationer, kommunikation och inkludering, det vill säga viktiga ingredienser i en skola som ser och möter alla elever oavsett ålder och funktionsnivå, både ur ett generellt (bra för alla) och ett individuellt perspektiv.
Elevers och föräldrars delaktighet ses som självklara för val av insatser och anpassningar.
"Det är inte bara att veta utan också att tillämpa, inte bara att höra utan också att göra - och det gäller både elever och lärare".
Boken lyfter fram det positiva, visar på möjligheter och bjuder ett smörgåsbord av exempel från olika verksamheter och låter föräldrar samt olika professioner komma till tals.Man får inte bara tips om olika hjälp- medel och metoder vid olika typer av svårigheter, man kan även läsa vad man bör tänka på inom olika ämnen och inte minst den för många så svåra fria tiden eller rasten. Boken har både bredd och djup, den tar upp elever som har stora inlärningssvårigheter men även situationen för särskilt begåvade elever, den tar upp vanliga skolämnen men även sociala sammanhang.
Boken är lättläst och bjuder på många tips på vidare läsning. Den är läsvärd för föräldrar, för studerande såväl som yrkesverksamma pedagoger, skolledare, logopeder och arbetsterapeuter. Det är inte nödvändigt att läsa boken från pärm till pärm, det går att välja kapitel, men för alla som jobbar i eller tillsammans med skolan rekommenderar jag varmt att läsa hela boken. Läs och reflektera tillsammans!

Marianne Selberg, specialpedagog, Neuropsykiatriska enheten, Sunderby sjukhus.

Relaterade böcker